Orentou ga stillichimiya da kono yotakozou. konna peeji mitakara to itte orentou no kon ga wakaru wake nee daro. misosiru de kao aratte koi. demo, kyoumi wo motte itadaite kouei desu. yorosikereba tanosinde itte kudasai.

 

stillichimiya no hoomu peeji.