stillichimiya no sennzoku kameraman Yamaguchi Takahiro.

Kare no satuei gijutu ha wareware ni keikaisin wo idakasenai node, sizentai no stillichimiya menbaa no hyoujou ga mirukoto ga dekimasu.

Wareware no nitijou ya omowanu butai ura ga kaima mireru kamo siremasen ne.

山口貴裕