stillichimiya ha muubumento de aru.

stillichimiya to iu na no katudou ga ikani site okotta ka, BigBen ga manga ni simasita. stillichimiya toha, rappu guruupu dato omowaregachi daga, jitu ha muubumento no meisyou nano desu.